جراحی بینی بسته

جراحی بینی بسته

جراحی بینی بسته یکی از روش های انجام عمل های بینی است که مورد استفاده بسیاری از جراحان بینی قرار می گیرد. در واقع به طور کلی می توان گفت که رینوپلاستی از دو روش باز یا بسته صورت می گیرد که تفاوت اصلی این

ادامه مقاله