جراحی بینی گوشتی - دکتر نازنین ابدالی

جراحی بینی گوشتی + دکتر نازنین ابدالی

در جراحی بینی گوشتی افرادی که دارای بینی هایی با پوست ضخیم و اسکلت ضعیف هستند ، تحت جراحی بینی قرار گرفته و تغییرات و اصلاحات مورد نیاز بر روی آن انجام می شود. اگر ساکن استان خراسان شهر مشهد هستید و قصد عمل کردن

ادامه مقاله