جراحی ترمیمی بینی | چه زمانی به ترمیم نیاز است؟

گاهی اوقات افراد بعد از عمل کردن بینی خود ، به نتیجه ای که مد نظر داشتند نمی رسند. بعضی وقت ها نیز در نتیجه انجام این عمل ، مشکلات عملکردی عدیده ای به وجود می آید. در چنین شرایطی بهتر است بیمار دوباره تحت

ادامه مقاله