سپتوپلاستی

تیغه جدا کننده سوراخ های بینی را سپتوم می گویند و انجام عمل جراحی بینی بر روی این تیغه ، به سپتوپلاستی شهرت دارد. در واقع جراحی انحراف بینی ، نام فرآیندی است که طی آن مشکلات تیغه بینی برطرف می گردد. سپتوم یک دیواره

ادامه مقاله